Banner bài viết

Vespa GTS Racing Sixties 300

  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 150
Xanh cửu long

  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 300
  • Vespa GTS Racing Sixties 150
Trắng

Màu sắc

4.5 11

Giá xe: 135,000,000 VNĐ

Chi tiết liên hệ: 093 246 2828

ĐẶT XE TRỰC TUYẾN
YÊU CẦU TƯ VẤN: