Banner bài viết

VƯỢT XA GIỚI HẠN

Tên chương trình: “VƯỢT XA GIỚI HẠN”

Phạm vi thực hiện: Trên toàn quốc

Thời gian: Từ ngày 01/03 đến hết ngày 31/03/2018

Nội dung: Khách hàng mua xe Piaggio Medley sẽ được  hưởng ngay khoản hỗ trợ 5.000.000VNĐ và tham gia chương trình vay trả góp 0% lãi suất với nội dung cụ thể như sau:

  1. Lãi suất vay: 0%
  2. Giá trị khoản vay (cố định): 35.750.000 VNĐ
  3. Thời gian khoản vay (cố định): 12 tháng
  4. Đối tác tài chính:  Công ty tài chính HD Saison (“HD Saison”)

VƯỢT XA GIỚI HẠN