Banner bài viết

Lướt êm tay lái nhận ngay ưu đãi

 • Tên chương trình: “Lướt êm tay lái nhận ngay ưu đãi”
 • Phạm vi thực hiện: Trên toàn quốc
 • Thời gian: Từ ngày 01/05 đến hết ngày 31/05/2018
 • Nội dung:
  • Khách hàng mua xe Vespa Primavera, Vespa Sprint, Vespa LX, Piaggio Medley và Piaggio Liberty sẽ được tham gia chương trình trả góp lãi suất 0% với nội dung cụ thể như sau:
   • Lãi suất vay: 0%
   • Thời gian khoản vay (cố định): 12 tháng
   • Đối tác tài chính: Công ty tài chính HD Saison (“HD Saison”)
   • Giá trị khoản vay cố định: Theo từng sản phẩm cơ bản như dưới đây:
    • Vespa Primavera: 37,000,000 VND
    • Vespa Sprint: 37,000,000 VND
    • Vespa LX: 33,000,000 VND
    • Piaggio Liberty: 28,000,000 VND
    • Piaggio Medley (phiên bản 2016): 35,750,000 VND
    • Piaggio Medley  125 (phiên bản 2018): 36,000,000 VND
    • Piaggio Medley  150  (phiên bản 2018): 44,000,000 VND
  • Ngoài ra khách hàng mua xe Piaggio Medley ( phiên bản 2016) được tặng 5,000,000 tiền mặt.

Lướt êm tay lái nhận ngay ưu đãi