• Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera 50Th
  Vespa Primavera 50Th

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera Yacht Clup
  Vespa Primavera Yacht Clup

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 77.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint Notte
  Vespa Sprint Notte

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 78.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint ABS
  Vespa Sprint ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 75.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  Vespa Sprint Carbon
  Vespa Sprint Carbon

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 76.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Primavera 125 I-GET ABS
  Primavera 125 I-GET ABS

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 74.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa LX 125 I-GET
  Vespa LX 125 I-GET

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 67.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa GTS 125
  Vespa GTS 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 93.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa GTS 150
  Vespa GTS 150

  Giá bán lẻ đề xuất:

  150cc : 115.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  GTS SUPER 300
  GTS SUPER 300

  Giá bán lẻ đề xuất:

  129.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa 946 RED 125
  Vespa 946 RED 125

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 405.000.000 VNĐ
  Xem chi tiết