• Vespa LX 125 I-GET
    Vespa LX 125 I-GET
    Vespa LX 125 I-GET

    Giá bán lẻ đề xuất:

    125cc : 67.900.000 VNĐ
    Xem chi tiết