Quay lại

Khuyến mãi

Thứ 3, 09/1/2018

Sắc Màu Vespa, Sắc Màu Cá Tính

Tên chương trình: “Sắc Màu Vespa, Sắc Màu Cá Tính

1. Khách hàng khi mua Vespa Primavera sẽ nhận được bộ quà tặng phụ kiện thời trang trị giá 7.6 triệu đồng từ ngày 01/01/2018- 31 /01/2018 (Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt)

Bộ quà tặng phụ kiện thời trang gồm :
- Mũ bảo hiểm cùng màu xe (Phần da trùng màu với yên xe)
- Chắn bùn trước
- Giá đèo sau
- Bảo vệ thân xe sau
- Thảm sàn

2. Khách hàng khi mua Vespa Sprint sẽ nhận được bộ quà tặng phụ kiện thời trang trị giá 7.6 triệu đồng từ ngày 01/01/2018- 31/01/2018 (Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt)

Bộ quà tặng phụ kiện thời trang gồm:
- Mũ bảo hiểm cùng màu xe (Phần da trùng màu với yên xe)
- Kính chắn gió thấp
- Giá đèo sau
- Thảm sàn

3. Đối với những khách hàng khi mua phiên bản đặc biệt của xe Vespa Sprint hoặc Vespa Primavera:

- Ngoài bộ phụ kiện đã đi kèm với phiên bản xe đó sẽ được tặng thêm 01 (một) mũ bảo hiểm màu trắng & bộ quà tặng phụ kiện thời trang theo chương trình khuyến mãi từ 01/01/2018 – 31/01/2-2018 (Không có giá trị quy đổi thành tiền mặt)

Bộ quà tặng phụ kiện thời trang dành cho xe Primavera gồm : Bộ quà tặng phụ kiện thời trang dành cho xe Sprint gồm :
- Chắn bùn trước - Kính chắn gió thấp
- Giá đèo sau - Giá đèo sau
- Bảo vệ thân xe sau - Thảm sàn
- Thảm sàn