Quay lại

Khuyến mãi

Thứ 5, 03/8/2017

Sắc Màu Của Italia

Chỉ từ ngày 01/08 đến ngày 31/08, khách hàng mua xe Vespa sẽ được nhận quà tặng: Áo mưa thời trang (*) hoặc Ô cầm tay thời trang (**)

*Áp dụng cho cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh - ** Áp dụng cho cửa hàng tại Hà Nội

***Chương trình không áp dụng với xe Vespa GTS

Showroom Hồ Chí Minh: http://topcom.com.vn/index.php/show-room/ho-chi-minh.html

Showroom Hà Nội: http://topcom.com.vn/index.php/show-room/ha-noi.html