Quay lại

Khuyến mãi

Thứ 6, 07/7/2017

Sắc màu của Italia

Chỉ từ ngày 07/07 đến ngày 31/07. Khách hàng mua xe Vespa sẽ được nhận quà tăng: áo mưa thời trang(*) hoặc ô cầm tay thời trang(**)

(*) Áp dụng cho của hàng tại Hồ Chí Minh.

(**) Áp dụng cho cửa hàng tại Hà Nội.

- Chương trình không áp dụng với xe Vespa GTS