• Phiên bản: Tiêu chuẩn | Đặc biệt

  Vespa LX
  Vespa LX

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 66.900.000 VNĐ
  150 cc : 80.700.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Vespa LX phiên bản đặc biệt
  Vespa LX phiên bản đặc biệt

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 67.900.000 VNĐ
  150 cc : 80.700.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa Primavera 3V
  Vespa Primavera 3V

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 68.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn

  Vespa Sprint
  Vespa Sprint

  Giá bán lẻ đề xuất:

  71.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
  Vespa Sprint 150 3V i.e.
  Vespa Sprint 150 3V i.e.

  Giá bán lẻ đề xuất:

  86.500.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Đặc biệt

  GTS 125 3V i.e.
  GTS 125 3V i.e.

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125cc : 79.800.000 VNĐ
  Xem chi tiết
 • Phiên bản: Tiêu chuẩn

  Vespa LXV
  Vespa LXV

  Giá bán lẻ đề xuất:

  125 cc : 73.900.000 VNĐ
  Xem chi tiết